Total1315items。

81
Dora The Explorer : Giải Cứu Khu Rừng Phép Thuật
 • Author/Creator:Nhiều Tác Giả.
 • Publishers:NXB Mỹ Thuật
 • Publish Year:2016.
 • ISBN:9786047835270
 • Class number:874.59
   

82
Dora The Explorer : Cuộc Phiêu Lưu Của Những Siêu Nhân Nhí
 • Author/Creator:Nhiều Tác Giả.
 • Publishers:NXB Mỹ Thuật
 • Publish Year:2016.
 • ISBN:9786047835584
 • Class number:874.59
   

83
Dora The Explorer : Dora Và Đám Cưới Cổ Tích
 • Author/Creator:Nhiều Tác Giả.
 • Publishers:NXB Mỹ Thuật
 • Publish Year:2016.
 • ISBN:9786047835294
 • Class number:874.59
   

84
Dr.DMAT : 瓦礫下的醫生
 • Author/Creator:菊地昭夫漫畫 ; 高野洋原作 ; 豬排飯譯
 • Publishers:長鴻出版
 • Publish Year:2012.11-2014.10.
 • ISBN:4715409854616
 • Class number:947.417
   

85
Educated : a memoir
 • Author/Creator:Tara Westover.
 • Publishers:Random House
 • Publish Year:c2018.
 • ISBN:9780399590504 (hbk.) :
 • Class number:270.092 ; B
   

86
Ellie,ENGINEER
 • Author/Creator:Jackson Pearce
 • Publishers:Scholastic
 • Publish Year:2018
 • ISBN:9781338322682
 • Class number:874.57
   

87
Em Đã Đúng Khi Rời Xa Anh! = : Thank you for leaving me
 • Author/Creator:Farhana Dhalla.
 • Publishers:NXB Thế Giới
 • Publish Year:2017.
 • ISBN:9786047739837
 • Class number:874.57
   

88
Every color soup
 • Author/Creator:Jorey Hurley.
 • Publishers:Simon & Schuster Books for Young Readers
 • Publish Year:c2018.
 • ISBN:9781481469999 (hbk.) :
 • Class number:813.6
   

89
Feared
 • Author/Creator:Lisa Scottoline.
 • Publishers:St. Martin's Press
 • Publish Year:2018.
 • ISBN:9781250099594 (hbk.) :
 • Class number:813.54
   

90
Finding Black Beauty
 • Author/Creator:Lou Kuenzler
 • Publishers:Scholastic
 • Publish Year:2016
 • ISBN:9781407174488
 • Class number:191